Our Democracy 2.0

MER ÅPENHET

MER DEMOKRATI

RESPEKT FOR UENIGHET

HVA er Our Democracy 2.0?HVEM er vi?

    Samarbeidspartnere:

Hva er vi?

Av unge. Til unge. For unge.

Vi som tok initiativet til Our Democracy 2.0 tror på at demokratiet kan skape muligheter og  løse utfordringer vi står ovenfor. Utfordringer som dessverre akselerer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Men demokratiet trenger fornyelse.

Det trenger innovative løsninger som engasjerer de unge mer og som utfordrer det eksisterende i det daglige. Og som identifiserer demokrati trenings-verktøy og metoder ungdom kan ta i bruk for å bygge demokratikultur.

Ungdommen er fremtiden sier alle.  Og de har helt rett. Men deres stemme må slippe til nå. Vi ønsker at Our Democracy 2.0 skal forme møteplassene digitalt og fysisk som ungdommens pådriver for forbedring.

– Det er krig i Europa. Russland utfordrer demokratiet på et vis vi trodde vi aldri skulle oppleve. Det fører til energikrise, matkrise og økonomisk krise. Større forskjeller blant folk, polarisering og sosial uro. Et ekstremt forbruk av våpen og propaganda krig.

– Vi har blitt vant til at i vestlig demokratiske fyrtårn som USA snakkes det om «fake news» og mistillit til demokratiet.

– Vi ser at i land nær oss som Ungarn og Polen utvikler demokratiet seg i en diskutabel retning.

– I Honk Kong kjempet ungdommen desperat for sine demokratiske rettigheter, men kinesiske myndigheter gjennomfører sitt regime systematisk.

– I Norge følger seriøse medier Vær varsom -plakaten og Redaktørplakaten, men dominante globale sosiale medier er ungdommens viktigste plattformer.

– Ytringsfrihet, toleranse og tillit er stikkord for demokratisk utvikling, men er under sterkt press.

Det både norsk og internasjonal forskning støtter er at faktakunnskap verken er avgjørende eller tilstrekkelig for deltakelse i demokrati. men likevel så er det dominerende i skoleundervisningen, sier Anders Granås Kjøstvedt, førsteamanuensis ved OsloMet. Han påpeker at mye av demokrati- og medborgerskapsundervisningen har vært faktakunnskap om systemene, institusjonene og de ulike styreformene. Det er viet adskillig mindre tid til at elevene skal utvikle tro på at de selv kan gjøre en forskjell og bli aktive deltakere i demokratiet.

– Vi tror at for mange ungdommer så er politikk og demokrati noe de kun lærer om på skolen, som politikerne holder på med, som skjer på TV og på Stortinget. Altså noe som de andre gjør.

– Å øke troen på at du selv kan gjøre en forskjell, og at dine meninger om ulike saker er verdt for andre å høre, vil mest sannsynlig bidra til at flere deltar aktivt i ulike deler av det demokratiske systemet. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha kjennskap til hvordan det demokratiske systemet fungerer, selv om denne kunnskapen i selv er viktig for å vite noe om hvordan man kan påvirke.

– Det som ofte er førende for om en 15-åring nå eller i fremtiden skal delta i demokratiet, antar vi handler om at de selv tror at deres meninger har en verdi og at hver enkelt kan påvirke sine omgivelser og samfunnet mer allment. Denne mestringstroen kan være høy selv om ikke kunnskapsnivået deres er høyt, understreker Kjøstvedt.

 

Visjonen til Our Democracy 2.0 er:

Mer åpenhet. Mer demokrati. Respekt for uenighet.

Av ungdom.

Til ungdom.

For ungdom.

Verktøyene, treningsopplegget og metodene skal utformes underveis av ungdommen selv – og de som jobber med ungdom i det daglige. Vi vil starte med å definere det folkelige ungdommelige bærebjelkene i et demokrati. Hva menes med toleranse, tillit og deltagelse?

Bli med du også!

Grunnverdier for oss i Our Democracy 2.0 er at vi hele veien skal være av, for og med ungdom. Når vi arrangerer workshops for ungdom så er det andre ungdom som leder disse workshopene.

Vi vil bygge en engasjert gruppe ungdommer som brenner for å skape muligheter og verktøy for at andre unge skal også skal kunne ta del i sine lokalsamfunn. Vi ønsker å bygge demokratikultur.

Dette er ambassadører for Our Democracy 2.0.

Vi engasjerer oss ikke like mye i samfunnet som tidligere. Men hvorfor det? Er dette et problem? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Som unge så lever vi i en digital hverdag helt ulikt fra hva foreldrene og besteforeldrene våre gjorde. Dette gir utrolig mange muligheter, men har også noen baksider. Hvordan snakker vi sammen på sosiale medier, og hva har det å si for hvordan vi snakker sammen i hverdan når vi møtes fysisk?

Hvorfor er dette relevant for utviklingen av demokratiet?

Som ambassadør i Our Democracy 2.0 er du med på å arrangere workshoper for andre ungdom der disse spørsmålene er i fokus. Du blir en del av en gruppe som sammen vil gjøre ungdom tryggere i å si sine meninger, og ta del i sine lokalsamfunn.

Er du ungdom og vil møte og jobbe sammen med andre ungdom?

Har du et ønske om å se en endring og mer engasjement i ditt lokalsamfunn?

Synes du det er vanskelig for oss ungdom å møte hverdagslige situasjoner?

Ser du utfordringer ved å leve i en digital hverdag, og ønsker å gjøre noe med det?

Eller vil du være en del av en gjeng med ungdom som sammen reiser rundt og leder workshoper for andre ungdom?

Bli med som ambassadør i Our Democracy 2.0 du også!

«Min hjertesak er ungdomsmedvirkning, og at barn og unge skal bli sett og hørt i samfunnet! Å få delta på, og være en del av Our Democracy 2.0 gir meg muligheten til å jobbe med akkurat dette!»
– Ingvild Søreide (18)

«Når vi unge får muligheten til å skape og engasjere oss i våre hverdager, så griper vi den muligheten! Likevel så synes ungdom i dag at det er vanskelig å engasjere seg i sine hverdager. Som ambassadør i Our Democracy 2.0 er man en del av en gruppe som vil jobbe for at ungdom har verktøyene de trenger for å engasjere seg i sine lokalsamfunn og stå for det man mener!»
– Ingjerd Erika Eid Skjerven (21)

6 + 12 =

Hvem er vi?

Her kan du lese mer om oss som står bak Our Democracy Forum og hva vi har gjort før.

Les mer:

Et forum der all ungdom får sjansen til trygg deltakelse

Av: Sven Mollekleiv

Verden husker Utøya. La ungdommen skape mer demokrati , mer humanitet , mer åpenhet og respekt for uenighet.

Les hele innlegget

Ungdommens Davos

Av: Synne Brørby Munkerud

Jeg vil tørre å påstå at det er viktigere enn noen gang at vi tar tak i utfordringene knyttet til demokratiet vårt - og det er riktig at Norge går foran og viser vei.

Les hele innlegget

Debattskolen – Our Democracy Forum

Av: Erik Wold

En åpen og ærlig debatt – der alle får argumentere for sitt syn innenfor ytringsfrihetens vide rammer og der alle respekterer sine meningsmotstandere selv om de er rykende uenige – er en av de viktigste forutsetningene for et velfungerende demokrati.

Les hele innlegget

Demokratiet trenger fornyelse

Av: Niels Røine

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les hele innlegget

Det er de unge vi må fokuserer og satse på

Av: Elisabeth Klevers

Jeg mener at de viktigste stemmene vi som politikere og engasjerte i lokalmiljøet bør lytte til, er de unge.

Les hele innlegget

Toleranse, tillit og demokrati

Av: Einar Øverenget

”Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”. Setningen tillegges den franske opplysningstenkeren Voltaire som levde på 1700-tallet, og oppsummerer et syn på ytringsfriheten som har stått sentralt siden den tid: jeg må ikke like det du sier eller være enig med deg for å forsvare din rett til å ytre deg.

Les hele innlegget

Kontakt oss

Lurer du på noe? Har du noen forslag til hva vi kan gjøre enda bedre? Ta kontakt.

8 + 13 =