SKJER NÅ: Askerkonferansen 2022 – alle 9. klassinger er med.

Skjer nå!

1100 9. klassinger i Askerkonferansen 2022

Høst 2021 og vår 2022 har vi i Our Democracy 2.0 arrangert workshoper for 300 elever på ungdom- og videregående skoler i Ringeriksregionen. I høst skal vi arrangere det samme for 1100 eler i 9.klasse i Asker.

Etter oppfordring fra Asker Ungdomsråd vedtok formannskapet i Asker å inngå samarbeid med Our Democracy 20.0, og finne en måte der flest mulig ungdom vil diskutere ord som demokrati, tillitt, toleranse og aksept for uenighet.

Asker sine kjærneverdier er nær, raus, modig og skapende. Derfor er det så spennende at det ble bestemt at Our Democracy 2.0 skal stå for innholdet i Askerkonferansen i høst. Resultatet har blitt workshoper for alle niendeklassinger i Asker i løpet av uke 43, 44 og 45.

I løpet av disse tre ukene skal altså alle niendeklassinger i asker gjennom workshoper der de vil diskutere hvilke utfordringer de ser på som truende for demokratiet, med utgangspunkt i sine helt egne hverdager. Hvilken relevans har sosiale medier, anonymitet, hatprat og debattrening for ungdom og demokrati? Ord som tillit, toleranse, respekt og åpenhet skal elevene selv få reflektere over.

Det er ungdom selv som kjenner dagens utfordringer aller best. De sitter på førstehåndskunnskap som gjør de minst like gode til å drive slike opplegg. Vi har smalet et lag av ungdom som skal lede workshopene. Dette er ivrige unge fra Asker Ungdomsråd og ambassadører fra Our Democracy 2.0.

Workshopene er altså hele veien av, for og med ungdom.

Vi ser frem til Askerkonferansen!

Følg oss videre utover høsten og vinteren.

Se video her med ordfører i Asker Lene Conradi om betydningen av Askerkonferansen 2022:

Ingjerd Erika Eid Skjerven

Prosjekt- og partneransvarlig

Our Democracy 2.0

+47 92022326

ingjerderika@gmail.com