Our Democracy 2.0

Innlegg fra oss i Our Democracy 2.0

Her kan du etterhvert møte stemmer og meninger om ungdom, demokrati og medborgerskap. Har du noe på hjerte om dette så send oss ditt innlegg.

Vi ønsker at Our Democracy 2.0 skal forme møteplassene digitalt og fysisk samt bli ungdommens pådriver for forbedring.

Et forum der all ungdom får sjansen til trygg deltakelse

Av: Sven Mollekleiv

Verden husker Utøya. La ungdommen skape mer demokrati , mer humanitet , mer åpenhet og respekt for uenighet.

Les hele innlegget

Ungdommens Davos

Av: Synne Brørby Munkerud

Jeg vil tørre å påstå at det er viktigere enn noen gang at vi tar tak i utfordringene knyttet til demokratiet vårt - og det er riktig at Norge går foran og viser vei.

Les hele innlegget

Debattskolen – Our Democracy Forum

Av: Erik Wold

En åpen og ærlig debatt – der alle får argumentere for sitt syn innenfor ytringsfrihetens vide rammer og der alle respekterer sine meningsmotstandere selv om de er rykende uenige – er en av de viktigste forutsetningene for et velfungerende demokrati.

Les hele innlegget

Demokratiet trenger fornyelse

Av: Niels Røine

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les hele innlegget

Det er de unge vi må fokuserer og satse på

Av: Elisabeth Klevers

Jeg mener at de viktigste stemmene vi som politikere og engasjerte i lokalmiljøet bør lytte til, er de unge.

Les hele innlegget

Toleranse, tillit og demokrati

Av: Einar Øverenget

”Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”. Setningen tillegges den franske opplysningstenkeren Voltaire som levde på 1700-tallet, og oppsummerer et syn på ytringsfriheten som har stått sentralt siden den tid: jeg må ikke like det du sier eller være enig med deg for å forsvare din rett til å ytre deg.

Les hele innlegget