Av unge. Til unge. For unge.

Our Democracy Forum er etablert i Ringeriksregionen. Alle kommunene rundt Tyrifjorden og Utøya støtter opp om initiativet for å styrke nåtidens og framtidens demokratiske utvikling.

Støttegruppen etter 22 juli og ledelsen ved Utøya, heier også sterkt på Our Democracy Forum. Det har en sterk og tydelig symbolsk betydning at det er nettopp her i denne regionen prosjektet starter med visjonen:

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Men demokratiet trenger fornyelse. Det trenger innovative løsninger som fenger unge og som utfordrer det eksisterende mer. Og som identifiserer treningsverktøy og metoder ungdom kan ta i bruk for å bygge demokratikultur.

Ungdommen er fremtiden sier alle. Og de har helt rett. Men deres stemme må slippe til nå.
Vi ønsker at Our Democracy Forum skal forme møteplassene digitalt og fysisk samt bli ungdommens pådriver for forbedring.

– Vi har blitt vant til at i vestlig demokratiske fyrtårn som USA snakkes det om «fake news».

– Vi ser at i land nær oss som Ungarn, Polen og Ukraina utvikler demokratiet seg i feil retning.

– I Honk Kong kjempet ungdommen desperat for sine demokratiske rettigheter, men kinesiske
myndigheter gjennomfører sitt regime systematisk.

– I Norge følger seriøse medier Vær varsom -plakaten og Redaktørplakaten, men dominante
globale sosiale medier er ungdommens viktigste plattformer.

– Ytringsfrihet, toleranse og tillit er stikkord for demokratisk utvikling men er under sterkt press.

Det både norsk og internasjonal forskning støtter er at faktakunnskap verken er avgjørende eller tilstrekkelig for deltakelse i demokrati. men likevel så er det dominerende i skoleundervisningen, sier Anders Granås Kjøstvedt, førsteamanuensis ved OsloMet.

Han påpeker at mye av demokrati- og medborgerskapsundervisningen har vært faktakunnskap om systemene, institusjonene og de ulike styreformene.

Det er viet adskillig mindre tid til at elevene skal utvikle tro på at de selv kan gjøre en forskjell og bli aktive deltakere i demokratiet.

– Vi tror at for mange ungdommer så er politikk og demokrati noe de kun lærer om på skolen, som politikerne holder på med, som skjer på TV og på Stortinget. Altså noe som de andre gjør.

– Å øke troen på at du selv kan gjøre en forskjell, og at dine meninger om ulike saker er verdt for andre å høre, vil mest sannsynlig bidra til at flere deltar aktivt i ulike deler av det demokratiske systemet.

Det er altså ikke tilstrekkelig å ha kjennskap til hvordan det demokratiske systemet fungerer, selv om denne kunnskapen i selv er viktig for å vite noe om hvordan man kan påvirke.

– Det som ofte er førende for om en 15-åring nå eller i fremtiden skal delta i demokratiet, antar vi handler om at de selv tror at deres meninger har en verdi og at hver enkelt kan påvirke sine
omgivelser og samfunnet mer allment. Denne mestringstroen kan være høy selv om ikke kunnskapsnivået deres er høyt, understreker Kjøstvedt.

Visjonen til Our Democracy Forum er:

Mer åpenhet. Mer demokrati. Respekt for uenighet

Av ungdom.
Til ungdom.
For ungdom.

Verktøyene, treningsopplegget og metodene skal utformes underveis av ungdommen selv og de som jobber med ungdom i det daglige. Vi vil starte med å definere det folkelige ungdommelige bærebjelkene i et demokrati. Hva menes med toleranse, tillit og deltagelse?

Vi starter nå.
Blir du med?