Dette har vi gjort (2021)

 

Del 1

ARRANGERE STRATEGI WORKSHOPS MED ULIKT INNHOLD OG ULIKE DELTAGER SAMMENSETNING

 • Initier en workshop og definere prosjektet med involvering av ungdom (august september 2021). Tema Demokratiutvikling og ungdommers engasjement.
 • Deltakere skal være unge/ ungdomsorganisasjoner, elevråd, politikere og akademia.
 • Støttegruppen 22. juli, stortingsrepresentanter og politiske ungdomsorganisasjoner m.fl blir invitert.
 • Filosof og fagperson Einar Øverenge deltar.
 • Målet med workshopen er å lage problemstillinger og definere hva ungdommen ønsker skal være av innhold.
 • Debattskolen, hvordan være en god debattdeltaker og inviterer til debatt samt debattleder, Erik Wold, tidligere programleder for Debatten på NRK
 • Ungdom og sosiale medier muligheter og utfordringer.

 

Del 2

ARRANGERE OUR DEMOCRACY FORUM, FOR UNGDOM, MED UNGDOM OG TIL UNGDOM

Innhold:  

A. Tema: Fra 2011 til 2021 – hvilken reise har vi vært igjennom disse 10 årene? Fakta på utviklingen. SWOT analysen alle kan enes om. I forbindelse med hva er status/fakta om demokratiutviklingen og synes på demokrati i Norge og i verden for øvrig. Forskning vet mye om hva som er utfordringene og utviklingen rundt ungdom, demokrati og medborgerskap i disse 10 årene.

B. Tema: Veien videre etter 10 års markeringen, Hva trenger vi nå? Hvordan skal vi ta Stoltenberg ord (2011) og Solbergs ord (2020) mer på alvor? Hva mener forskere, politikere og ungdommen selv om dette?

I det Fysiske forumet har vi store ambisjoner og styret sitter på et stort nettverk og vil bruke det for å nå de riktige personene til å komme og promotere og diskutere med ungdommene. Kostnad ved dette er noe usikkert, og hvis vi ser at nettverket og pengene vi får, ikke strekker til, vil vi sende en ny søknad for å dekke utgifter til foredragsholdere. 

  Del 3

  OUR DEMOCRACY FORUM, DIGITALT

  Delt 3 av prosjektet er å etablere en mobil rettet nettside som fokusere på og bygger opp under del 1 og del 2. Slik at deltagere og andre interesserte kan følge prosessen løpende i full åpenhet i del 1.

  Alt som blir fremlagt og fokusert på av fakta, selve arbeidet og konklusjonene i workshopene blir tilgjengeliggjort.

  Det ville være en delings- og chate plattform i tilknytning til nettsiden slik at vi stimulerer til utveksling og dialog.

  Videre vil vi fokusere på, at den fysiske møteplassen vil finne sted på Utøya og i Ringeriksregionen med full støtte fra de involverte kommunene, rådet, fylket, støttegruppen etter 22. juli og Utøya AS samt alle politiske partier og Stortinget.

  I tillegg vil man underveis når workshopene begynner å konkludere, sannsynligvis fokusere på:

  • Ungdom og sosiale medier, muligheter og utfordringer i det generelle medielandskapet
  • Vende nettsiden gradvis til å omfatte et internasjonalt forum
  • Hente innhold med aggregator funksjon fra nettsider globalt som fokuserer på ungdom, demokrati og medborgerskap

  Workshops

  1. Utvalgte ungdommer, Utøya administrasjon og styret, Einar Øverenge, Erik Wold – Hva bør innholdet i workshopene herunder være?

  2. Ordførere sammen med ungdom i kommunene, frivillige, deltagere fra ungdomsråd. Hvilke muligheter, utfordringer og ønsker, vil de fremme?

  3. Ungdomsrådene i regionen – funksjonen i dag – og ønsket funksjon for å stimulere flere ungdommer til å delta og påvirke?

  4. Faglig/forskere sammen med ungdom – hvilke trender ser vi? Hvilke utviklingsmål bør vi ha og hvordan setter vi disse?

  5. Ungdom fra svært ulike frivillige organisasjoner. Hvordan kan «læren om og deltagelse i demokrati og medvirkning» bli en del av det arbeidet frivillige organisasjoner påtar seg i sitt arbeid med ungdom?

  6. Ungdomspartier, politiske partier

  7. Lokale lærere, ledere i frivillige organisasjoner sammen med ungdom. Hva trenger vi i skolen?

  8. Workshop som omhandler «Debatten – hvordan bygge opp til debatt, lede en debatt, delta i en debatt? Debattskolen

  Ut ifra disse workshopene vil vi utvikle innholdet i verktøyene og forumet

  Hva, hvorfor, Hvordan og Hvem.