Initiativtagere

Her kan du lese mer om oss som står bak Our Democracy Forum og hva vi har gjort før.

Sven Mollekleiv (65)

Senior Vise President for bærekraft, Det Norske Veritas. Ærespresident, Norges Røde Kors

Sven Mollekleiv er ærespresident for Norges Røde Kors. Fram til oktober 2017 var han president for Norges Røde Kors. Han ble valgt i oktober 2008, etter å ha tjent som organisasjonens generalsekretær i 10 år fra 1991 til 2001, og ble gjenvalgt i 2011 og 2014. Mollekleiv har bakgrunn fra Norges idrettsforbund før han tiltrådte stillingen som markedsdirektør i Norges Fotballforbund. Hans karriere i Det Norske Veritas startet som HR-direktør og medlem av konsernledelsen i 2001, og gikk over til stillingen som leder for samfunnskontakt og samfunnsansvar i 2002-2012. Han er for tiden direktør for bærekraft og er seniorrådgiver. Mollekleiv har også vært selskapets ombudsmann i 14 år. Mollekleiv er medlem av flere styrer for ulike organisasjoner. Han var nestleder i international committee Red Cross (ICRC) ‘s Special Fund for The Disabled, og var første styreleder for Frivillighet Norge. Han har også vært i styret for Amnesty International og Røde Kors Nordic United World College. Han representerte DNV i blant annet FNs Global Compact og i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Sven Mollekleiv

Sven Mollekleiv

Styreleder, Our Democracy Forum

Ta kontakt: mail@ourdemocracyforum.com

Et forum der all ungdom får sjansen til trygg deltakelse

Av: Sven Mollekleiv

Verden husker Utøya. La ungdommen skape mer demokrati , mer humanitet , mer åpenhet og respekt for uenighet.

Les hele innlegget

Synne Brørby Munkerud (23)

Student og Kommunestyrerepresentant i Jevnaker

Synne har bestandig vært samfunnsengasjert og brenner for et sterkere fellesskap. Hun har vært medlem og aktiv i AUF siden 2011, en del av Jevnaker ungdomsråd i perioden 2013-2016 og vært representant i Ungdommens fylkesting.

Året hun fylte 18 ble hun valgt inn i kommunestyret i Jevnaker og ved valget i 2019 fikk hun også plass i formannskapet. Ved siden av politikk og studier har Synne de siste årene jobbet som butikkmedarbeider på Hadeland Glassverk. I 2020 fullførte hun en bachelorgrad i internasjonale studier med historie.

Ungdommens Davos

Av: Synne Brørby Munkerud

Jeg vil tørre å påstå at det er viktigere enn noen gang at vi tar tak i utfordringene knyttet til demokratiet vårt – og det er riktig at Norge går foran og viser vei.

Les hele innlegget

Synne Brørby Munkerud

Synne Brørby Munkerud

Styremedlem, Our Democracy Forum

Ta kontakt: mail@ourdemocracyforum.com

Niels Røine (60)

Niels har lang og bred erfaring i krysspunktene mellom media, teknologi og frivillighet. 

40 år erfaring fra Schibsted midt i transformasjonen til digitale løsninger. Var med på å starte VG Nett og var i Schibsteds ledelse i oppbyggingen av TV2, Finn.no og Blocket.se. Har også erfaring internasjonalt. Bodde i Sveits  i 8 år for å lansere Schibsteds produkter i mange land i  Europa. Har også vært administrerende direktør for digitale medier i Aller-gruppen, Senior Business Develop manager i Cisco IOE (Internet of everything) med ansvar for tysktalende land, Midtøsten og Russland. Var kommunikasjons og IT sjef i Norges idrettsforbund, Norges olympiske og paralympiske komite. Stor gjennomføringskraft og stor evne til å bygge team med ulik spisskompetanse. Kultur bygger egenskaper. 

Demokratiet trenger fornyelse

Av: Niels Røine

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les hele innlegget

Niels Røine

Niels Røine

Styremedlem og daglig leder, Our Democracy Forum

E-post: mail@ourdemocracyforum.com

Elisabeth Klever (52)

Rådgiver på USN som leder for etter- og videreutdanninger. Kommunestyremedlem i Hole 

Jobber i dag som senior rådgiver på USN (Universitetet i Sørøst-Norge) som leder for etter- og videreutdanninger. Jobber til daglig med organisering, ledelse og drift av prosjekter.

Leder salgsrettet arbeid mot nye og eksisterende oppdragsgivere og utvikle nettverk, kundekontakt mot firmaer, organisasjoner, statlige organ og enkeltpersoner for eksternfinansiert virksomhet.

Koordinator for forskningsprosjekt for Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom samhandling.

Er lærerutdannet for 1-10 klasse og har mye erfaring med markedsføring, salg og bygge organisasjoner. Er en teambygger og liker å jobbe med mennesker.

Kommunestyrerepresentant og Utvalgsleder for Plan- og Miljø og tidligere varaordfører i Hole kommune, Bor på Sundvollen

Det er de unge vi må fokuserer og satse på

Av: Elisabeth Klevers

Jeg mener at de viktigste stemmene vi som politikere og engasjerte i lokalmiljøet bør lytte til, er de unge.

Les hele innlegget

Elisabeth Klever

Elisabeth Klever

Styremedlem, Our Democracy Forum

Ta kontakt: mail@ourdemocracyforum.com

Innlegg fra Samarbeidspartnere

Debattskolen – Our Democracy Forum

Av: Erik Wold

En åpen og ærlig debatt – der alle får argumentere for sitt syn innenfor ytringsfrihetens vide rammer og der alle respekterer sine meningsmotstandere selv om de er rykende uenige – er en av de viktigste forutsetningene for et velfungerende demokrati.

Les hele innlegget

Toleranse, tillit og demokrati

Av: Einar Øverenget

”Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”. Setningen tillegges den franske opplysningstenkeren Voltaire som levde på 1700-tallet, og oppsummerer et syn på ytringsfriheten som har stått sentralt siden den tid: jeg må ikke like det du sier eller være enig med deg for å forsvare din rett til å ytre deg.

Les hele innlegget