Tilbakemeldinger fra: ungdom, lærere og kommuner.

Høsten 2021 arrangerte vi 4 workshops og møtte 160 ungdom fra ungdom- og videregående skoler i Hole og Ringerike. Tilbakemeldingene vi har fått understreker det behovet vi ser. Vi merker at vi kan skape impact hos de unge gjennom våre workshops. Lærere forteller at ungdom som sjeldent rekker opp hånda i klasserommet tør å ta ordet på workshops. De tør å kaste seg inn i en debatt, og stå for det de mener.

Sitater fra deltakere:

«Det beste var generelt alle diskusjonene i gruppene, der vi fikk snakket sammen med hverandre og hørt på andres tanker. Og ikke minst da vi fikk prøve oss på debatt! Det var kjempespennende, og da kjente man godt at man kan bli provosert og irritert. Da kommer viktigheten av toleranse inn. Så det fikk vi også erfart.»

«Med Our Democracy 2.0 lærte jeg å debattere bedre. Jeg lærte å være mer saklig når jeg uttaler meg om ting, i tillegg til å snakke når det er min tur (noe som er viktig når man har en debatt). Sammen med alt dette, lærte jeg også mer om toleranse og demokrati.»

«Jeg lærte mye om mine egne meninger og hvordan jeg utrykker meg selv» i sosiale medier og i andre settinger hvor debatter er relevante»

«Det beste ved dagen var på slutten når alle sammen hadde debatt om 16 åringer burde ha stemmerett, det var spennende å se andres meninger og hvordan de argumenterte.»

Flere sitater fra ungdommer:

– «Jeg lærte mer om hva ungdom har å si for demokratiet vårt.»

– «Ungdommen er ett flertall som trenger å si sin mening og bruke sin stemme.»

– «Jeg lærte hvordan en debatt funker.»

 

– «Jeg lærte hvordan holde en debatt, hvor forgitt vi tar demokrati i Norge.»

– «Jeg lærte at jeg er bedre til å engasjere meg i debatter og diskusjon.»

– «Vi er fremtiden.»